Valgforbund mellem Enhedslisten og Alternativet til byrådsvalget

Partierne Enhedslisten og Alternativet i Gladsaxe har indgået en aftale om valgforbund til byrådsvalget den 21/11 2017, så overskydende stemmer fra et af partierne i valgforbundet kommer det andet parti til gode.

Valgforbundet er “teknisk”, således at der ikke knyttes politiske krav og fælles kampagner til valgforbundet. Dog håber begge på en politisk effekt af samarbejdet i form af øget fokus i byrådet på nogle områder, som begge partier prioriterer højt.“Det handler blandt andet om at styrke den grønne omstilling i Gladsaxe indenfor miljø, klima og trafik. Og om at sikre velfærden og bekæmpe fattigdom og ulighed.” siger Trine Henriksen, Enhedslisten.

Mogens Juul, Alternativet, fortsætter: “Vi er særligt fokuserede på, at være med til at skabe en åben og gennemsigtig politisk kultur, der rækker ud og hører borgernes stemmer. Borgernære fællesskaber, nærdemokrati og borgerdrevne forslag er vigtige overskrifter. Tillid – er et nøgleord.”

 

Se også aftalen om valgforbundet  mellem Enhedslisten og Alternativet (pdf)

 

Bilag Størrelse
Aftale om valgforbund mellem Enhedslisten og Alternativet 264.84 kB