Unødvendigt at spare på inklusion og rengøring!

Derfor er Enhedslisten ikke med i budgetaftalen for 2017.

Af Trine Henriksen, på vegne af Enhedslistens byrådsgruppe

Budgetforhandlingerne sluttede onsdag aften – desværre med en aftale uden Enhedslisten. Vi kunne ikke acceptere at skulle spare på inklusion i skolerne, når der tværtimod er brug for flere ressourcer til børn med behov for støtte. Eller at skulle spare på rengøring til hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af praktisk og personlig hjælp – selv om der ellers er mange gode initiativer i budgettet, også på ældreområdet.

Enhedslisten kæmpede til det sidste, og var indstillet på at acceptere ting, som ellers ikke var vores kop te, hvis disse to punkter blev imødekommet. Men det lykkedes ikke. Desværre!

Vi glæder os dog over, at vi gennem forhandlingerne har bidraget til en række forbedringer:

  • En pulje til øgede udgifter til enkeltydelser til borgere, der rammes af de nye fattigdomsydelser.
  • Øget beskæftigelsesindsats for unge.
  • Fastholdelse af åbningstiden i daginstitutionerne, og i klubberne i Høje Gladsaxe og Værebro.
  • Fortsat arbejde med socialøkonomiske virksomheder, med konkret fokus på Høje Gladsaxe og Byens Arena.
  • En strategi for øget biodiversitet og videreførelse af CO2-puljen.

Og en vigtig principiel ting: At beslutning om nedlæggelse af specialpædagogiske tilbud i skolen IKKE skal tages i lukkede budgetforhandlinger, men først efter en åben behandling i fagudvalget.

Dog insisterede man på at fastholde den tilknyttede besparelse på over 2 mio. kr., hvilket var en af de vigtigste grunde til, at vi valgte at gå til sidst.

Ærgerligt resultat, fordi vi godt kunne finansiere vores ønsker. Men det skulle altså ikke være sådan i år!

Læs Enhedslistens forslag til Gladsaxe Kommunes budget (pdf)

Se også Enhedslistens hjemmeside: Ja til velfærd – nej til milliardnedskæringer

Bilag Størrelse
Enhedslistens Budgetforslag 2017til2020 Endelig Version 127.4 kB