Uacceptabelt indgreb overfor Skovbrynet Skole

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Det er utrolig sørgeligt, at fire aktive forældrerepræsentanter på Skovbrynet Skole har valgt at træde ud af skolebestyrelsen i protest. Men desværre fuldt forståeligt. Det er uacceptabelt, at en ny profil på skolen besluttes af byrådet, over night, uden inddragelse af skolebestyrelse, ledelse og personale. Det er uacceptabelt, at skolens leder tvinges til en aftrædelsesordning med øjeblikkelig virkning, og at personalet skal vælge mellem at committe sig 100% til den nye linje eller søge forflyttelse.

Som medlem af Børne- og Undervisningsudvalget har jeg selv deltaget i behandling af sagen, som desværre stadig er lukket. Jeg kan derfor kun sige, at der efter min opfattelse absolut ikke er fremlagt forhold, som kan retfærdiggøre den topstyrede beslutning om ny profil og indgrebene overfor skolens leder og personale. Derfor stemte jeg imod.

Der er intet nyt i skolens problemer med en skæv social profil og en lav søgning til skolen, som forstærkes af, at mange i skoledistriktet søger til Bagsværd Kostskole – også dengang distriktet hørte til Bagsværd Skole. Bandeproblematikken i Værebro er alvorlig, men kan ikke tilskrives skolen. Skolen har længe efterlyst en indsats mod disse ting, men det er blevet trukket i langdrag oppefra.

Det kræver stort engagement fra både ledelse, personale og forældre at vende udviklingen. Engagement kræver reel inddragelse og medejerskab. Det er der evidens for. Derfor er det meget bekymrende, at disse værdier opleves at være for nedadgående på skoleområdet i Gladsaxe.

 

Indlægget er bragt i Gladsaxe-Bladet den 25. marts 2014, hvor der er mere debat om sagen på side 24.