Skovbrynet Skoles 50-års jubilæum, 2018

Trist beslutning om Skovbrynet Skole

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Beslutningen om at bygge en ny 3-sporet skole til erstatning for Skovbrynet Skole og princippet om, at der skal være tre 3-sporede skoler i Bagsværd-området, er absolut langt bedre end forslaget om en sammenlægning af Skovbrynet og Bagsværd skoler.

Når Enhedslisten alligevel stemte imod beslutningen, skyldes det tre ting:

  1. Et forvaltningsnotat rejser tvivl om, om en ny placering af skolen alene vil ændre skolens sociale profil væsentligt, og de foreslåede tiltag for at imødegå dette var uacceptable for os.
  2. Skovbrynet Skole har allerede gode faciliteter. De 4-500 mio. kr. til ny skole kunne bruges til andre tiltag for styrket social balance i området, som flere boligsociale tiltag og en ny cykel-gangbro over motorvejen fra Værebro.
  3. Vi tror på, at der kommer flere elever og bedre social sammensætning med de mange nye boliger i Bagværd, kombineret med f.eks. forbedring af skolens udearealer og klubfaciliteter, tryggere skoleveje, samarbejde med andre skoler om fælles valgfag for de ældste klasser, styrkelse af teaterskolen, nye profil-linjer og udbygning af Go Global-linjen.

Skovbrynet Skole er en fantastisk god skole, med dygtige lærere og pædagoger, og meget tilfredse, engagerede forældre. Skolen opnår gode faglige resultater og løfter eleverne i forhold til skolens sociale indeks. Det er trist, også for Værebro-bebyggelsen, hvis skolen lukkes/flyttes.

Det er dog positivt, at der nu endelig kommer en åben proces. Her vil Enhedslisten (selvfølgelig!) fortsat arbejde for den bedst mulige løsning for skolens elever og personale.