Tillykke til aktive pårørende!

Af Trine Henriksen, medlem af byrådet for Enhedslisten

Hvis det ikke havde været for et par aktive pårørende til beboere på Rosenlund Seniorcenter, ville der næppe have været opnået den ekstra bevilling på budgettet for 2014 til de demente beboere og de medarbejdere, der tager sig af dem.

Igennem de senere år har de pårørende været vidner til, at stadigt færre medarbejdere skulle løbe stadigt hurtigere for at yde den nødvendige omsorg til borgerne. Situationen var blevet så presset, at én medarbejder ofte stod alene med opgaver, som kræver to eller tre medarbejdere. Medarbejderne blev stressede, som man bliver, når man vedvarende ikke kan løse sine opgaver tilfredsstillende, og de demente fik ikke en værdig behandling.

Men med gentagne henvendelser og konkrete beskrivelser af forholdene på demensafsnittene i åbent brev i lokalavisen er det lykkedes de pårørende at få politikerne til at afsætte en ekstra bevilling på to gange 1,5 mio.kr. til ekstra bemanding på demensområdet.

Denne historie viser, at ansvaret for vores velfærd ikke kan overlades til de budgetansvarlige alene. Hvis ikke borgerne stiller fornuftige og rimelige krav, og gør det højlydt, så afvikler bystyret lige så stille vores velfærd – bid for bid. Til skade for både beboere og medarbejdere.

Tillykke til de pårørende med resultatet. Og tak for dette anskueliggørende eksempel på, at vi kun kan udvikle vores velfærd i den rigtige retning med hjælp fra aktive borgere.

Indlægget er bragt i Gladsaxe-Bladet den 22. oktober 2013.