Flytte kommaer eller sætte dagsorden?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe. På Gladsaxe Bladets vælgermøde i tirsdags åbenbaredes der forskellige motiver til at søge valg til det kommende byråd. Fælles var selvfølgelig det at søge indflydelse, men ambitionsniveauet var meget forskelligt. Både SF’s Susanne

Hvem har ansvaret?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe. Eva Strand spurgte i sidste nummer af BSB til hvem der har ansvaret for at HCS fik opgaven med at hente vores skrald, efter at Christianslyst havde løst opgaven tilfredsstillende i mere end

Ole Skralds hukommelsessvigt

Læserbrev af Emilce Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe Ole Skrald påstår, at han er det eneste byrådsmedlem som stemte imod at entrere med HCS. Dette er ikke korrekt. Ole kom ind i byrådet i januar 2002. Men allerede d. 14.