Enhedslisten vil beskytte naturen ved Bagsværd Sø – svar til Danmarks Naturfredningsforening

Til Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe Tak for spørgsmålene om vores holdning til forhold omkring projektet og processen omkring om opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø. Vi har valgt at skrive en samlet besvarelse fra Enhedslisten. Enhedslisten er tilhængere af, at der