Stop tvangsdigitaliseringen

Ældrestyrken, Enhedslisten i Gladsaxe og Faglige Seniorer i Storkøbenhavn udtaler på foranledning af den pågående tvangsdigitalisering: Vi hilser den tekniske udvikling velkommen. Den gør på mange måder livet lettere og rigere. Vore kolleger på landets arbejdspladser arbejder til daglig med