Stressforsker: Billedet er direkte misvisende

Bordene var pyntet med humleranker og friske Gråstenæbler, da Ældrestyrken tog imod deltagerne i efterårs-/vintersæsonens første møde den 27. september 2018 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Der blev fuldt hus til Tage Søndergård Kristensens oplæg med titlen: Psykisk arbejdsmiljø – hvad er det, og hvad kan man gøre ved det? Dagens oplægsholder er uddannet sociolog fra Københavns Universitet, har en doktorgrad i medicin fra samme universitet, er professor emeritus i psykisk arbejdsmiljø og i dag selvstændig konsulent.

Tage var en af de allerførste, der begyndte at forske i stress, og han har oplevet at få forbud mod så meget som at omtale stress, at besøge arbejdspladser i forbindelse med sin forskning om stress og at få frataget alle midler til sine projekter. Både Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøfondet, arbejdsgiverne og LO var imod, at der blev forsket i stress. Det var et luftigt begreb uden nogen betydning, mente de i starten.  Men Tage fortsatte ufortrødent og op ad bakke, og er i dag en af de mest benyttede eksperter på området. Efter flere årtiers indsats er stress i dag en anerkendt faktor i arbejdsmiljøet, der skal tages yderst alvorligt.

Talrige er de rapporter og bøger om stress, Tage står bag, men i dag er han igen helt fremme i mediernes fokus, fordi han mener, at det billede, der tegner sig af de stressede og depressive danskere i dag, ikke blot er overdrevet, men direkte misvisende. Ikke af mangel på god vilje bag dem, der står bag påstandene, men på grund af manglende kildekritik og falske fakta. Sandheden er, mener han, at der er langt flere i dag, der lever af stress, end der dør af stress.

Så der var lagt op til et yderst spændende oplæg fra Tages side, og deltagerne kunne atter engang konstatere, at de gik hjem med tankevækkende stof og ny viden både omkring emnet stress, og at det gælder om at være på vagt, også selv om man har en god sag. Fordi ingen har glæde af et billede af virkeligheden, hvis det er stærkt misvisende og fordrejet.

I stedet for at bekymre os så meget om de voksne, skulle vi i dag hellere fokusere mere på børnene og de unge, mener Tage. De har nogle udfordringer, hvor flere faktorer spiller sammen på en uheldig måde, og det kan give dem svære psykiske problemer.

Ældrestyrkens næste møde er den 25. oktober, hvor sociolog og lektor ved Aalborg Universitet Niels Møller taler om arbejdslivet set ud fra det perspektiv, som skiftet til pensionistlivet giver anledning til.

Dorthe