Computer-reparation

Søborg har ikke brug for endnu et supermarked

Af Torben Madsen, Byrådsmedlem for Enhedslisten

Posthuset på Søborg Torv lukkede i 2014, og det er nødvendigt med en ny lokalplan for, at den nuværende bygning eller grunden kan bruges til andre formål. Et flertal i Byrådet bestående af S, SF, DF og V har besluttet, at en ny lokalplan skal muliggøre et projekt foreslået af grundens nye ejer: En ny bygning i 5½ etager med boliger, en dagligvarebutik på 2400 m2 og en butik på 200 m2.

Torben MadsenEnhedslisten stemte imod, at der udarbejdes en lokalplan, der tillader opførelsen af en stor dagligvarebutik på posthusgrunden. Søborg Hovedgade har syv større dagligvarebutikker indenfor 1200 meter, og det mener vi rigeligt dækker behovet.

Et nyt supermarked vil blive en konkurrent til de hovedgadens nuværende dagligvarebutikker, og det kan måske føre til, at nogle må lukke. Det samme synspunkt er fremført af repræsentanter for detailhandlen på Søborg Hovedgade.

I stedet for endnu et supermarked vil det være forfriskende og nytænkende, hvis der blev etableret et reparationsværksted og butikker, der fremmer grøn omstilling – det kunne godt være i den nuværende bygning.

Vi kan forstå, at ejeren af posthusgrunden ønsker en ny bygning med et supermarked, da det vil give penge i kassen, indtil der findes købere til bygningens boliger. Vi har svært ved at forstå, at flertallet i Byrådet mener, at supermarked nr. 8 på hovedgaden er god byudvikling i borgernes interesse.