15. Kultur og idræt

Enhedslisten ønsker et levende Gladsaxe, hvor mennesker i alle aldre kan være en del af fællesskabet. Det kræver, at kommunen stiller gode tilbud til rådighed inden for kultur og idræt, og at der samtidig gives plads til det selvorganiserede kulturliv. Derfor skal kommunen både sikre gode kultur- og idrætsaktiviteter for dem, der er aktive i det organiserede foreningsliv og for dem, der ikke er en del af et organiseret forenings- eller kulturliv.

Enhedslisten finder både bredde og elite vigtige i idræts- og kulturlivet. Men vi ønsker, at der skal være en balance mellem bredde og elite, således at der skabes et samspil mellem de to, hvor de inspirerer, hjælper og motiverer hinanden gensidigt.

Gladsaxe mangler øvelokaler og lokaler til brug for de mange foreninger i kommunen. Der er blevet mindre plads til denne slags aktiviteter efter nedlæggelse af Borgernes Hus.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at betalingen til kommunale fritidsaktiviteter reguleres efter borgerens indtægt, f.eks. ved at der laves en fripladsordning efter samme retningslinjer som til daginstitutionerne
  • at der etableres flere lokaler, der kan anvendes af de lokale foreninger eller private, der endnu ikke er organiseret som klub – unge som ældre
  • at der udbygges et konsulentkorps, som kan hjælpe de mange frivillige foreningsledere med de problemer og udfordringer, som de bliver stillet overfor i det daglige arbejde i idrætsforeningerne, f.eks. i forhold til unge med udfordringer
  • at idrætspasset forlænges, så det er muligt at få efter sjette klasse
  • at lokale kunstere får muligheder for at bidrage til udsmykning i det offentlige rum, f.eks. på skoler, finansieret af kommunen
  • at Byens Arena udvikles, så der bliver flere overdækkede og afskærmede områder samt siddepladser. Der skal skabes rum, der indbyder til forskellige aktiviteter.