6. Boligpolitik

Gladsaxe er en mangfoldig kommune med stor variation i forhold til alder, uddannelse, indkomst, familietyper og etnisk oprindelse. Det er vigtigt for Enhedslisten, at der fortsat findes boliger, som matcher alle borgeres forskellige behov. Vi går ind for sociale helhedsplaner, der forsøger at skabe mere levende og mangfoldige boligområder. Og vi er imod nedrivning af alment boligbyggeri, salg til ejerboliger og opførelse af ejerboliger i de almene boligforeninger.

Vi vil bl.a. afsætte flere ressourcer til et klimasamarbejde mellem kommunen og boligselskaber, som sikrer, at flere boligforeninger kommer i gang med at energirenovere og opsætte solceller.

Enhedslisten mener, at fleksibel udlejning er et dårligt redskab til at løse boligsociale problemer. Udsatte borgere har også ret til en bolig. Som minimum skal de mennesker, der ikke får den bolig, de står først i køen til, sikres ret til en anden bolig, så de ikke kommer til at stå længere tid på venteliste. Vi ønsker forsøg med at reservere en andel af de ledige boliger i de øvrige boligområder til udsatte borgere.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for: 

  • at der bygges flere almene boliger og lejeboliger i kommunen, og etableres flere ældre- og handicapvenlige boliger
  • at der reserveres mulighed for oprettelse af bofællesskaber i de nye boligområder, da disse er svære at etablere i de eksisterende boligafdelinger
  • at den kommunale anvisningsret til boliger bruges som et aktivt element i integrationen og til at sikre boliger til borgere, der springes over på ventelisten til en almen bolig pga. reglerne om fleksibel udlejning
  • at der skabes attraktive grønne torve og butiksområder i de forskellige lokalområder
  • at antallet af ungdomsboliger og små billige boliger i kommunen fastholdes, så længe der er et stort behov
  • at give mulighed for flere mindre boliger i form af dobbelthuse huse eller tofamilieshuse i villakvartererne for at få mere blandede boligområder
  • at arealkravet på 95 m2 i gennemsnit for nye etageboliger reduceres, så der bygges flere boliger, som folk kan betale.