5. Bedre bymiljø

Gladsaxe er inde i en udvikling, hvor der kommer flere boliger og mere erhvervsbyggeri. Det sker især ved omdannelse af ældre industriområder, og langs med Ring 3, hvor den kommende letbane giver mulighed for tættere byggeri i de stationsnære områder. Enhedslisten støtter denne byomdannelse, såfremt der konsekvent planlægges med sigte på bæredygtige løsninger og attraktive boligområder i højst 3-4 etager og med gode fællesarealer. Det betyder bl.a., at når der bygges tæt med begrundelsen i nærhed til kollektiv trafik, så skal der afsættes mindre areal til parkering af biler, fordi forventningen er, at flere skal benytte den kollektive trafik.

Derimod er vi modstandere af højt etagebyggeri, der er styret af ønsket om profit fra salg af ejerlejligheder og udleje af butiksareal til supermarkeder. Desværre har byrådets flertal i flere tilfælde vedtaget lokalplaner, der tillader højt byggeri, store dagligvarebutikker og flere parkeringspladser, som bare vil forværre problemerne med trafik og støj.

Boligbyggeriet skal planlægges med trafiksikre lokalveje, hvor børn kan færdes og lege trygt. Der skal placeres flere delebiler i boligområderne, så parkeringsarealerne kan reduceres og dermed give plads til flere grønne, rekreative fællesarealer og faciliteter til sociale aktiviteter. De nye kvarterer skal etableres som lavenergibyggeri med solceller og grønne tage, og med udnyttelse af regnvandet til at skabe varierende byrum.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

  • at udvikle mere åbne og levende byrum, der giver mulighed for aktivitet og fællesskab med andre mennesker
  • at helhedsplaner og lokalplaner tager udgangspunkt i mennesker og byliv før biler, for at skabe mere levende, trygge og bæredygtige lokalområder
  • at der skabes flere attraktive grønne torve og steder med plads til social aktivitet i de forskellige lokalområder
  • at der sker en fortsat udbygning af gang-, motions- og cykelstier mellem kommunens grønne områder
  • at der plantes flere træer i kommunen
  • at der skabes større variation i beplantningen langs veje og pladser.