2. Råd til velfærd

De stramme årlige økonomiaftaler for kommunerne er en væsentlig hæmsko for udvikling af velfærden. Samtidig presser regeringen kommunerne med omprioriteringsbidrag og andre nedskæringer. Over for disse forringelser er Enhedslisten garant for konsekvent modstand. Enhedslisten har ikke i de foregående fire år haft indflydelse til, at Gladsaxe gik foran i et kommunalt oprør, men kommunen deltog dog i de protester, der var mod omprioriteringsbidraget. Her er det centralt, at Gladsaxe Kommune sammen med andre kommuner rækker hånden ud mod fagbevægelsen, således at ansatte og borgere går sammen i de nødvendige protester, der har vist sig at virke. Gladsaxe har faktisk et økonomisk råderum, og det er lykkedes Enhedslisten at medvirke til at få det brugt til investeringer i velfærd. Dette arbejde skal forsættes i de kommende fire år.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

  • at medvirke til en mobilisering i fagbevægelse, borger- og brugergrupper der ikke vil finde sig i dårligere velfærd
  • at imødegå regeringens underminering af det kommunale selvstyre, herunder arbejde for, at Gladsaxe Kommune kan få lov til at bestemme over brugen af sine egne penge
  • at afskaffe budgetaftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, der begrænser den kommunale service
  • at bekæmpe og mobilisere mod privatisering og udlicitering