1. Fra skattelettelser til velfærd

Uligheden vokser i Danmark. De bedst stillede har fået skattelettelser, mens velfærden og den sociale tryghed ved arbejdsløshed og sygdom er blevet forringet. Dagpengeperioden er halveret fra fire til to år. Det nye kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen kan betyde indtægtsnedgange på tusinder af kroner om måneden. Det er blevet langt vanskeligere at opnå fleksjob og førtidspension, og senest oplevede de nyuddannede at dagpenge-dimittend-satsen for enlige blev nedsat.
Det er kun få af disse urimelige forhold, der kan løses i kommunerne, og forandringer kræver landspolitiske beslutninger. Men hvad kan vi så gøre?

Enhedslisten i Gladsaxe vil arbejde for at mindske uligheden ved at forbedre den kollektive velfærd, ved at forbedre indsatsen for at skabe arbejdspladser, også til folk med nedsat arbejdsevne, og ved at sikre den bedst mulige hjælp til borgere, som rammes af kontanthjælpsloftet eller andre fattigdomsydelser på grund af arbejdsløshed eller sygdom.

1.1 Fra blind vækst til bedre livskvalitet

Mange kommunale planer tager udgangspunkt i øget vækst, der anses for en forudsætning for bevarelse af velfærden, og Gladsaxe opfattes som del af hovedstadsregionen i konkurrencen om vækst med andre storbyer. Det er tanker, som vi er helt uenige i. Vækst er ikke en forudsætning for at skaffe arbejde. Grøn omstilling og kortere arbejdstid giver derimod arbejde til flere mennesker.

Enhedslisten betragter økonomisk vækst i den rige del af verden som undergravende for velfærden, fordi denne vækst udpiner jordens ressourcer. Den rige del af verden skal samlet set forbruge langt mindre af jordens ressourcer end den gør i dag. Det skal dog ikke få os til at glemme, at der er mennesker i Danmark, der er fattige og ikke har råd til at opfylde helt basale behov – de har selvfølgelig behov for et større forbrug.

Vi ønsker udvikling og øget livskvalitet gennem omfordeling af den eksisterende rigdom, der bl.a. skal opnås gennem en markant progressiv beskatning af de højeste indkomster og ved en effektiv bekæmpelse af skattely og snyd. Enhedslistens kæmper for, at den offentlige sektor skal have bedre muligheder for at sikre velfærd og beskæftigelse i fremtiden. Af den grund skal der sættes en stopper for yderligere privatisering og udlicitering af offentlige virksomheder og tjenesteydelser. Hver eneste gang der privatiseres og udliciteres, er det et tab af tryghed og kvalitet.