Ældrestyrkens møde 26. september 2019

Pelle Dragsted besøgte Ældrestyrken

Forventningerne i Ældrestyrken var store til mødet med Pelle Dragsted, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, den 26. september 2019 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Der manglede ligefrem stole til alle fremmødte, og i et par timer holdt Pelle oplæg om den aktuelle politiske situation efter valget og Enhedslistens rolle som støtteparti for den nye regering.

”Forståelsespapiret” blev omtalt og forklaret, og Pelle kom ind på Enhedslistens rolle og muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i den retning, Enhedslisten ønsker det.  Som noget yderligere inspirerende kom Pelle ind på de muligheder for en fremtidig udvikling af vores samfund, som blandt andet kan ske på basis af vores historie og erfaringer med andelsbevægelsen, kooperationen, de almene boliger og andre former for brugerejede virksomheder og ejerforhold i vores kapitalistisk samfund. Oplægget var udgangspunkt for en bred dialog og debat.

Ældrestyrkens næste møde sætter fokus på klimakrisen, hvor kemiingeniør Karl Vogt-Nielsen vil tale om, hvor slemt det står til, og hvad vi kan gøre. Det sker den 31. oktober i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe kl. 12.00. Husk tilmelding.

Tovholderne i Ældrestyrken

Fotos: Carl Christian Lauridsen.