Nytårshilsen: Forsøg med 30-timers arbejdsuge

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Foto: Thomas Rousing via FlickrSamfundet bevæger sig den forkerte vej i disse år. Konkurrencestaten buldrer frem, uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves, og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt.

Enhedslisten vil en anden vej! Selv med en sort regering, kan vi lokalt tage initiativer, der trækker i en mere grøn og solidarisk retning:

30-timers arbejdsuge

Produktiviteten stiger, men klodens ressourcer er begrænsede. Arbejdstiden skal ned, så vi får mere tid frem for mere forbrug. Det giver job til flere, mindre nedslidning og større rummelighed.

Vi foreslår et forsøg med 30-timers arbejdsuge på en kommunal arbejdsplads – med fuld løn- og personalekompensation – ligesom man har gjort i Gøteborg.

Grøn omstilling

Vi skal udnytte ressourcerne bedre ved at genbruge og reparere mere, frem for at smide væk. Det skaber flere jobs.

Vi foreslår et reparationsværksted som socialøkonomisk virksomhed, samt at udvide affaldssorteringen.

Bæredygtig trafik

Trafikkens klimabelastning skal ned. Ressourcerne i Hovedstadsområdet må bruges til udbygning af den kollektive trafik frem for flere motorveje.

Vi foreslår indførelse af citylogistik, hvor varer til butikkerne samles og omlastes til el-varevogne. Det reducerer CO2-udledningen og skaber større trafiksikkerhed for cyklister i by- og boligområderne.

Folkeskolen

Det må være tid til evaluering og revision af den lokale implementering af skolereformen.

Vi foreslår kortere skoledage ved at bytte understøttende undervisning til to-lærer-timer. Flere faste frikvarterer i skoledagen. Færre test. Og naturligvis bedre tid til forberedelse af undervisningen.

Vi håber, at Enhedslisten får opbakning til disse visioner i byrådet og også ved det kommende byrådsvalg i november.

 

Se også Enhedslistens kampagne for 30-timers arbejdsuge: »Tid til mere – job til flere«