Nej til nedskæringer på busdriften

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Byrådet skal i morgen (onsdag den 6. april 2011) tage stilling til forslaget om ændring af en række buslinjer fra 2012. Forslaget skal opfylde den besparelse på 3,3 mio. på den kollektive trafik, som blev vedtaget i budgettet for 2010 af alle partier undtagen Enhedslisten.

Forslaget vil betyde forbedringer af busdriften i enkelte dele af kommunen, bl.a. på Søborg Hovedgade. Men i de fleste andre områder vil det medføre forringelser i form af længere afstand til stoppesteder, færre afgange og flere skift. For mange vil transporttiden rundt i kommunen derfor blive længere og mere besværlig end i dag. Derfor vil Enhedslisten stemme imod det fremlagte forslag.

Forslaget er en del af Movias strategi om at koncentrere busruterne i de mest benyttede trafikkorridorer og afkorte transporttiden gennem mere direkte ruter og færre stoppesteder. Dette skal tiltrække flere passagerer, som i dag kører i egen bil.

Det er et formål, som Enhedslisten absolut støtter. Men det skal opnås ved at opnormere og effektivisere busruterne i hovedkorridorerne. Ikke gennem forringelser, som oven i købet især går ud over ældre og gangbesværede borgere. Hvis den kollektive trafik skal gøres til et mere attraktivt alternativ til bilen, kræver det også et mere fintmasket busnet med kortere afstande til stoppestederne og få skift. Det kræver investeringer – ikke nedskæringer.

Enhedslisten har både i byrådet og i Folketinget fremlagt (fuldt finansierede) forslag om flere penge til den kollektive trafik. En af måderne er at stoppe dyre motorvejsudvidelser og i stedet prioritere pengene til bedre og billigere kollektiv trafik. 

5. april 2011, Bagsværd/Søborg-Bladet