Nej til højere forældrebetaling og til nedskæringer på folkeskolen og udsatte borgere

Af Trine Henriksen og Torben Madsen, Enhedslisten

Der er udsigter til omfattende nedskæringer på skole- og dagtilbudsområdet i det kommende budget. Faktisk er det foreslået, at flere af dem skal besluttes allerede i denne uge, længe før de egentlige budgetforhandlinger, ved at ”omdisponere mellem eksisterende indsatser indenfor udvalgets ramme”.

Det er forslag om færre lejrskoler, reduceret budget til vikardækning, besparelser på lærertimer i forbindelse med skolernes frokostpause, betaling for supervision i gruppeordningerne, og øget forældrebetaling i daginstitutionerne. Nedskæringerne skal finansiere de stigende udgifter til specialundervisning og dagbehandlingstilbud for børn og unge med særlige behov.

Også på voksenhandicapområdet er der forslag om at skære på flere indsatser, fx akut-tilbuddet og forplejningen på Nybrogård, for at finansiere stigende udgifter til bo- og dagtilbud til borgere med fysiske og psykiske handicap.

Enhedslisten er helt enig i, at der skal prioriteres flere penge i kommunens budget, så børn og voksne med særlige behov kan få den nødvendige hjælp. Dét er en kamp, som Enhedslisten tager ved hver eneste budgetforhandling. Men det skal ikke ske gennem forringelse af andre kerneydelser.

De stigende udgifter på det specialiserede socialområde ses ikke kun i Gladsaxe, og det er i år et centralt punkt i kommunernes økonomiforhandlinger med regeringen. Derfor er det helt urimeligt at insistere på finansiering gennem forhastede beslutninger om alvorlige velfærdsforringelser. Det må finansieres i en samlet prioritering i budgetforhandlingerne, hvor økonomiaftalen forhåbentlig også vil sikre flere penge til området.

Men også uden penge fra regeringen har Enhedslisten alternative forslag til finansiering, som ikke indebærer velfærdsforringelser. I mange år har der været afsat en bufferpulje på knap 30 mio. kr. til at forhindre overskridelse af servicerammen og dermed risiko for økonomiske sanktioner. Men hvert år lægges puljen i kommunekassen uden at blive brugt. Det er 30 mio. kr., som hvert år kunne bruges på velfærd, til gavn for borgerne. I år kunne vi bruge dem til at forhindre stigende forældrebetaling i daginstitutionerne og nedskæringer på det sociale område og på folkeskolen.

Det er et politisk valg.