Michael Dorph Jensen

Kære Gladsaxeborger. Jeg er 64, grafisk designer, maler og tidligere faglærer på Københavns Tekniske Skole.

I byrådet vil jeg fokusere på forbedring af ældres vilkår, udsatte unges forhold, kultur-, idræts- og fritidsliv samt byplanlægning og bæredygtighed.

I byrådet vil jeg arbejde for flere "varme hænder" og ressourcer til ældre medborgere, der har brug for hjælp til at klare en dagligdag, hvor der også er plads til reel selvbestemmelse for den ældre. Der skal være plads til fleksibel hjemmehjælp og rehabilitering for den enkelte. Jeg vil arbejde for, at pårørende ikke skal presses til at påtage sig ekstra pleje- og omsorgsopgaver på grund af manglende økonomi i den kommunale hjemmepleje. Hjemmehjælp og rehabilitering skal ikke udliciteres til private firmaer!

Jeg vil arbejde for at styrke vejledning og forebyggende indsats i forhold til udsatte unge, der er ramt af en cocktail af personlige, sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige problemer. I denne sammenhæng skal også kultur-, idræts- og fritidslivet i kommunen inddrages med aktiviteter og projekter. Der skal være fripladser, således at alle har mulighed for at deltage.

Jeg vil arbejde for en sammenhængende byplanlægnings- og boligpolitik, der er bæredygtig i forhold til klimatilpasning og energiløsninger. Det gælder også byplanlægning til fremme af kollektiv trafik, som f.eks. letbanen, delebilsordninger og lignende. Byggeriet af almene boliger i forskellige størrelser skal øges og med huslejer, der er til at betale for almindelige lønmodtagere. Der skal være plads til kollektive boformer, f.eks. seniorfællesskaber i forbindelse med nybyggeri og renovering. Der skal indtænkes brugervenlighed/fleksibilitet og arkitektonisk fantasi/skønhed og kvalitet. Fællesskabet skal have indflydelse på privat og alment byggeri.

Har du nogen spørgsmål? Så kan du altid kontakte mig på mail [email protected].

 

Hvad skal du stemme? Tag kommunalvalgstesten lige her: www.altinget.dk/kandidater/kv17/

Emneord: