Foto Trine Henriksen

Manglende samlet debat om skolestruktur før forslag om skolesammenlægninger

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Oprindeligt skulle processen om “Fremtidens skole” også have indeholdt en analyse og debat om den samlede skolestruktur, med sikring af kapacitet til stigende elevtal. Det er en vigtig diskussion, hvor byrådet på baggrund af pædagogiske vurderinger og høring i skolebestyrelserne f.eks. kunne have besluttet nogle principper om:

  • Hvor små eller store ønsker vi, at skolerne skal være?
  • Skal der være særlige skoler for de ældste elever, eller vil vi fastholde skoler for både små og store eleverne?
  • Skal vi prioritere kapacitet til lavere klassekvotienter, f.eks. højst 24 elever?

Den debat fik vi desværre ikke. I stedet er der pludselig, her efter valget, kommet konkrete forslag til skolesammenlægninger. Efter sommerferien kommer forslaget om Mørkhøj og Enghavegård skole i høring. Og på sidste byrådsmøde foreslog Venstre at lukke Skovbrynet skole og samle eleverne på Bagsværd skole, der så skulle udbygges til mindst 5 spor – et forslag, der ikke blev vedtaget, men heller ikke helt afvist af byrådets flertal.

I Enhedslisten mener vi, at 5-6-sporede skoler er alt for store og primært har økonomiske fordele. Mange børn trives bedst i overskuelige enheder, hvor man har bedre mulighed for at kende de fleste børn og voksne og opbygge nære relationer, som er vigtige for børns trivsel og udvikling. Så selv om store skoler umiddelbart kan se ud som en forbedring af den sociale balance, er det ikke en god vej til at styrke mulighederne for de udsatte børn.

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 3. juli 2018.