Letbane og betalingsring

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech nærmer sig historieforfalskning i sit forsvar af regeringens klimaskadelige trafikpolitik: “Letbanen er et tydeligt eksempel på, hvordan vi fra regeringen er gået forrest,” skriver hun i her i bladet (Bagsværd/Søborg-Bladet) den 30. maj. Nej, det var omegnskommunerne, som gik forrest og lavede forarbejdet, mens regeringen stillede sig på tværs.

Regeringen fremlagde i december 2008 en transportinvesteringsplan med stor vægt på udbygning af
motorveje. Letbanen var skrottet til fordel for en buslinje, og transportminister Lars Barfod (C) udtalte, at kommunerne selv måtte betale, hvis de ville have en letbane. Efter lang tids pres fra kommunerne har
regeringen så i år sagt ja til at finansiere de 40 procent af projektet, mens kommunerne og regionen skal betale resten.

Enhedslisten har siden 1990’erne arbejdet for letbaner, ikke alene ad Ring 3, men også på indfaldsvejene mod København. Vi ønsker et effektivt, sammenhængende net af letbaner, S-tog, Metro og busser, med langt lavere priser og hyppigere afgange. Det skal være billigt og nemt at færdes med kollektiv trafik.

En betalingsring rundt om København handler derfor ikke om at “hive to mia. kr. ud af de københavnske bilister”, som Gitte Lillelund Bech hævder, men om at give et nødvendigt puf over mod mere bæredygtige transportvaner. Der er gode erfaringer fra bl.a. Stockholm og London, som viser, at trængselsafgifter kan være en effektiv måde at begrænse biltrafikken på, hvis der er velfungerende alternativer. Indtægterne fra bompengene skal gå til udbygningen af den kollektive trafik – til gavn for både klimaet, lokalmiljøet og sundheden.

Ved en folkeafstemning i Stockholm 6 måneder efter indførelse af betalingsringen var der stor opbakning til at fortsætte ordningen. Det ville næppe være tilfældet, hvis virkeligheden var som i de skrækscenarier, som Gitte Lillelund Bech, Henrik Sørensen m.fl. har manet frem her i bladet.

Indlægget er bragt i Bagsværd/Søborg-Bladet den 21. juni 2011.