Lavere kommuneskat? Vigtigere, at de bredeste skuldre bærer mest

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Skatteindtægterne bidrager til fælles velfærd og til at udligne de sociale skel i samfundet. De muliggør, at alle kan få adgang til en række ydelser, som de økonomisk svagest stillede ellers ikke ville have råd til. Så i Enhedslisten ser vi ikke nogen grund til at konkurrere om den laveste skatteprocent. For os er det ikke afgørende, om den lokale skatteprocent er lidt højere eller lavere – hvis bare der er penge nok til at finansiere en bedre velfærd.

Den kommunale skatteprocent er ens for alle i modsætning til skatten til staten, hvor personer med høje indkomster betaler en højere skatteprocent. Vi foretrækker derfor, at de kommunale udgifter i højere grad dækkes af bloktilskuddet fra staten, da denne finansiering er mere socialt retfærdigt.

Vi synes, det er solidarisk, at de højeste indkomster skal yde forholdsvis mest til fællesskabet, og at virksomhederne skal bidrage med mere. Derfor kan vi som udgangspunkt godt sænke indkomstskatten, hvis vi til gengæld hæver grundskyldspromillen og virksomhedernes dækningsafgift, således at de, der tjener mest, også betaler mere.

Den reelle begrænsning på, hvor meget vi kan bruge på skoler, daginstitutioner, ældrepleje, idrætsanlæg osv., er dog ikke skatteprocenten, men regeringens serviceloft og de skrappe sanktioner for at overskride rammerne.

 

Indlægget blev bragt i Gladsaxebladet den 31. oktober 2017. Det var Enhedslistens svar på avisens spørgsmål: “Gladsaxe er i Top 10 blandt landets 98 kommuner, når det gælder lav skatteprocent. Kan den placering ændres, så man rykker længere frem på listen?”