Lærernes arbejdstid: Blæs på KL!

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

I de seneste dage har KL haft travlt med at indskærpe overfor kommunerne, at de ikke skal indgå lokale arbejdstidsaftaler med lærerne om tid til forberedelse, eller hvor mange timer lærerne maksimalt kan undervise, fordi “det skaber meget ringe vilkår for udvikling, nytænkning og fleksibilitet”.

KL kender jo tydeligvis ikke skolerne i Gladsaxe!

Hvis KL havde fulgt med i pressemeddelelser fra kommunen gennem årene, ville de vide, at skolerne hér gentagne gange har gjort sig bemærkede med netop udvikling, nytænkning og fleksibilitet. Blandt mange eksempler kan nævnes:

  • Enghavegård Skole, der var blandt de første i Danmark med tilbuddet om familieklasser.
  • Skovbrynet Skole, der blev hædret af Undervisningsministeriet for sit indskolingsforløb, der gik ud over de traditionelle rammer, og hvis kantinemodel med inddragelse af elevernes timer i hjemkundskab er kopieret af skoler landet over.
  • Og senest Gladsaxe Skole, der har startet et forsøg med anderledes organisering af undervisningen og en mere helhedsorienteret skoledag, og som netop af den grund får besøg af undervisningsministeren til efteråret.

Det er alt sammen forsøg, som er gennemført indenfor rammerne af den nuværende arbejdstidsaftale!

Derfor har Gladsaxe Kommune naturligvis intet at frygte. Og derfor forventer vi selvfølgelig også fra Enhedslisten, at det politiske flertal vil blæse på KL’s advarsler og fortsætte med lokale arbejdstidsaftaler, til gavn for lærere og elever på skolerne, når den nuværende aftale udløber i 2014.

Læserbrevet er bragt i Bagsværd/Søborg-Bladet den 4. juni 2013.