Kloakvand skal ikke ud i vandmiljøet

Af Trine Henriksen og Torben Madsen, byrådsmedlemmer for Enhedslisten

Det er ekstremt ulækkert og en hån mod alle, der vil passe på naturen, at lede 290.000 kubikmeter urenset spildevand ud i Øresund! En spildevandsledning skulle nemlig lukkes kortvarigt for at bygge et parkeringshus. Kloakvand forurener badevandet med tarmbakterier og skaber dårligere betingelser for dyr og planter. Heldigvis har de mange protester ført til, at udledningen blev udsat, og der overvejes nu alternative løsninger.

Den forståelige forargelse over den planlagte udledning af kloakvand bør bruges til at gøre noget ved det endnu større problem: at den utilstrækkelige kapacitet i kloaksystemet og renseanlæggene i hovedstadsområdet hvert år forurener Øresund med langt større mængder fortyndet spildevand.

Det sker i alle kommuner, når store regnskyl får kloakkerne til at løbe over, så vandet ender i vores vandområder – i Gladsaxe betyder det helt bogstaveligt, at der udledes skidt og lort til Bagsværd Sø og Utterslev Mose. Det kræver meget store investeringer at løse problemet, og anlægsarbejderne er omfattende og vil tage lang tid.

Enhedslisten i Gladsaxe Byråd har i mange år arbejdet for at øge tempoet og bevillingerne til at reducere udledningen af kloakvand. Vi støtter de nye planer om adskillelse af regnvand fra spildevand i kloakken, der vil forhindre, at kloakkerne løber over. Det kommer til at koste mange penge, men klimaforandringerne vil give mere regn, og oversvømmede kloakker er en risiko for både mennesker og miljøet.