Kamp for velfærd er også andet end budgetforlig

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Enhedslisten var meget tilfredse med at deltage i sidste års budgetforlig, der skabte velfærdsforbedringer på nogle områder, som vi havde arbejdet for i flere år. I år endte vi derimod udenfor budgetforliget, fordi vi ikke kunne stemme for besparelser på inklusion og på ældres rengøring.

Uanset udfaldet har vi i budgetforhandlingerne kæmpet for bedre velfærd. Ligesom vi gør i alle andre politiske sammenhænge, som under lærerlockouten, kampen imod de nye fattigdomsydelser eller den succesfyldte kampagne imod omprioriteringsbidragene.

Man må derfor ryste lidt på hovedet, når Thomas Monberg (SF) i sit læserbrev beskylder Enhedslisten for at svigte velfærden. Det er i det hele taget svært at genkende Thomas Monbergs kreative udlægning af budgetforhandlingerne, der tydeligt bærer præg af, at han ikke selv var til stede.

Enhedslisten forlod faktisk ikke budgetforhandlingerne. Vi og SF kæmpede sammen for de opnåede forbedringer. Hvem der havde mest afgørende indflydelse er nok svært at dømme om – især når man ikke var der selv.

Enhedslisten forhandlede til det sidste for at få fjernet besparelsen på inklusion og rengøring. Men da det færdige budget lå på bordet, var de to velfærdsforringelser stadig med. Først dér sagde vi pænt farvel og gik. Kort efter blev budgettet underskrevet (læste vi på facebook). Det er svært at se, hvad SF’s heroiske forsvar for velfærden i dette korte tidsrum har bestået i.

Så kravl nu ned fra den høje hest, SF, og lad os fortsat samarbejde bedst muligt om at forsvare velfærden.

 

Læserbrevet er bragt i Gladsaxebladet den 1. november 2016 og besvarer et læserbrev, der kan læses på Gladsaxebladets hjemmeside.