Foto Trine Henriksen

Ingen opbakning til Ø-forslag om lavere klassekvotienter

Af Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten

På sidste møde i Børne- og Undervisningsudvalget (3. december 2020) stillede Enhedslisten forslag om at indføre et loft over klassekvotienten på 24 elever pr. klasse på Grønnemose og Skovbrynet skole. Forslaget kan let gennemføres, da de to skoler, modsat de fleste andre, har lokaler nok til at kunne oprette flere klasser. Ved forslaget ville man kunne garantere, at kvotienten fortsat holdes nede, hvilket vi ved er et vigtigt parameter for mange forældre, når de skal skrive deres børn op til en skole.

I forslaget lå naturligvis også, at begge skoler skulle høres, om der var opbakning til at gennemføre det. Desuden foreslog vi, at de økonomiske konsekvenser af forslaget blev belyst, samt de praktiske muligheder for at etablere kapacitet til et generelt loft på 24 elever på alle kommunens skoler.

Alle andre partier i Børne- og Undervisningsudvalget var imod forslaget. Det undrer os naturligvis meget. Der er ingen tvivl om, at vi i Enhedslisten rigtig gerne vil sænke klassekvotienterne på alle kommunens skoler. Det er et dyrt og langvarigt projekt, som også vil kræve økonomi fra Folketinget. Men vi mener, at det er bedre at starte med skolerne en ad gangen, frem for at gøre ingenting. Desværre var der heller ingen partier, der stillede ændringsforslag om, hvordan vi i stedet kunne nærme os en lavere klassekvotient på kommunens skoler. Øv!

Se sagen hos byrådets børne- og undervisningsudvalg