Hvordan mener partiet vi skal bekæmpe den stigende vold og kriminalitet, hvor specielt unge helt ned til 12-14 års alderen gør sig uheldigt bemærket?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Der skal ikke herske tvivl om at Enhedslisten vil være med i kampen mod stigende vold og kriminalitet – også begået af unge.

Når kriminaliteten begås af helt unge børn, er der især grund til bekymring.

Heldigvis ser det ud til at kriminalitet begået af helt unge ned til 12 år begrænser sig til simple butikstyverier – her er det især piger der er aktive. Det topper når de er 16 år og siden bliver langt de fleste, gode samfundsborgere. Men selvfølgelig skal hvert enkelt tilfælde tages alvorligt. Ikke mindst når det gælder vold, som mest er et fænomen som unge drenge og mænd kommer ud for og som topper i begyndelsen af 20’erne. Os gamle kan roligt gå på gaden!

Kriminaliteten blandt unge er i det hele taget stærkt overdrevet – den er ikke stigende, snarere faldende, men flere bliver dømt, grundet en stadig mere stram lovgivning. En lovgivning der forsøger at helbrede i stedet for at forebygge.

Jeg er selv domsmand og kan jævnligt bevidne et utroligt ineffektivt og dyrt retsvæsen. Den borgerlige regerings strukturreform gjorde tillige med retsvæsenet, også politiet mere ineffektivt og det skal der rettes op på. Men med forebyggelse, frem for straf, får man ifølge Justitsministeriets Forskningsenheds rapport fra 2008 om ungdomskriminalitet, fem gange så meget for pengene!

Det er her Gladsaxe Kommune kan sætte ind med bl.a. mere opsøgende gadearbejde og bedre belysning på steder der føles utrygge. Også åbne aktiviteter for unge der er fyldt 18 år og ikke mere kan være i en ungdomsklub vil være indbringende – økonomisk, men også tryghedsskabende.

På Gladsaxedagen fik jeg fat i hæftet ”De unge i Gladsaxe” om 60’ernes ungdomsarbejde, der gjorde Gladsaxe til trendsættende i hele landet med kulturarrangementer og koncerter i f.eks. Teen Club og Beat Forum. Flere af de aktive fra den gang er fortsat politisk aktive i Gladsaxe, men er blevet en del ældre. Alligevel – skal dem der vælges til det kommende byråd ikke have en ambition om igen at sætte Gladsaxe på de unges Danmarkskort?

Det synes Enhedslisten – det betaler sig – også i form af tryghed for alle, både unge og gamle!

September 2009, Gladsaxe Bladet
Flemming Holst