Hvordan får man unge involveret i lokalpolitik?

Af Susanne Yazdanyar, byrådskandidat for Enhedslisten

Det er enormt vigtigt, at flere unge stemmer og deltager i demokratiet – ellers bliver vi ikke hørt! Men myten om, at unge ikke er politisk engagerede, ærgrer mig.

Unge er enormt politiske – både på deres studier, på kollegier og i foreninger. Senest mobiliserede flere tusinde unge sig, da SU-reformen var under behandling. Politik vækker mange unges kampgejst, når det berører vores dagligdag og vores liv. Følelsen af medbestemmelse giver lyst, vilje og engagement.

Der er alligevel mange måder, hvorpå man kan få unge til at involvere sig i lokalpolitik. Man kan lave kampagneinitiativer, som sikrer, at unge får en forståelse af, hvad der er på spil, når de skal stemme. Man kan også lave initiativer, som retter sig mod folkeskolerne. Demokrati og politik skal være i fokus. Det handler om at have ressourcerne til at kunne erstatte noget af den almindelige tavleundervisning med politik i praksis. Et godt eksempel på anderledes undervisning er Enghavegård Skole, som har arrangeret en paneldebat mellem lokalpolitikere op til valget.

Det er altså vigtigt, at der gøres opmærksom på, at kommunalpolitik også handler om studieboliger, praktikpladser, byliv, kulturtilbud og kollektiv trafik. Det er forhold, som berører os unge direkte. Det kan godt betale sig at blande sig i lokalpolitik. 

Indlægget blev bragt i Gladsaxe-Bladet den 5. november 2013.

Se Susanne Yazdanyar i debat på TV Gladsaxe

Susanne Yazdanyar (Ø) i tv-debat med Camilla Pedersen (A) om unge i Gladsaxe, demokrati, ungdomsråd, idræt, kultur og bander.