SKATs hovedkvarter, foto: Maria Prudholm (Enhedslisten)

Hvor skal pengene komme fra, Venstre?

Af Signe Skelbæk, Enhedslisten

I Martin Skou Heidemanns læserbrev i juli skriver han, at Venstre ønsker skattelettelser. Ingen overraskelser der. Men efter at have opridset grundene til at ønske skattelettelserne, udvider han med at fortælle, hvor man i Gladsaxe kunne investere mere. Her nævnes bl.a. idrætsfaciliteter og vedligeholdelse af skoler.

Og det lyder jo godt, det med både at kunne få skattelettelser, investere i velfærd og bevare en sund økonomi i kommunen. Han glemmer bare at nævne, at det jo ér aftalt i budgettet, at der skal bruges 70 mio. på skoler, og et flertal tegner sig også for at bruge næsten samme beløb på skøjtehal. Samtidig er vi underlagt service- og anlægsrammen, der gør, at vi ikke kan disponere over alle pengene i kommunekassen.

I Enhedslisten vil vi gerne samarbejde med Venstre om at bruge endnu flere midler på vores velfærdsinstitutioner. Men det kan vi ikke samtidig med, at vi bruger pengene på skattelettelser. Vi vil hellere investere endnu mere i folkeskolerne, hvor flere trænger til et løft af både lærings- og fritidsmiljø, vi vil have bedre normeringer i vores institutioner, og vi vil skabe gode, alsidige idrætsfaciliteter i hele kommunen. Det mener vi kommer alle kommunens borgere til gavn.

 

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 7. august 2018.