Hvem har ansvaret for fyringerne?

Af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten 

Hvem har ansvaret for fyringerne i hjemmeplejen. Det kan jeg godt blive i tvivl om. Det ligner en kø ved håndvasken. En kø som formand for seniorudvalget Bent Greve (A) har meget travlt med at komme forrest i.

Det er simpelthen ikke troværdigt at det politiske niveau, borgmester og udvalgsformand, ikke får besked om en påtænkt massefyring svarende til 18 fuldtidsstillinger. Har Bent Greve og eller Karin Søjbjerg Holst ikke fået besked om dette grundet en budgetoverskridelse på 6 millioner kroner, er der nogen i ledelsen af hjemmeplejen der må stå til en fyring. Særlig når denne budgetoverskridelse ikke var opdaget (eller blev den holdt hemmelig?) den 20. juni på mødet mellem forvaltningen, seniorudvalget og seniorrådet.

Jeg kan godt forstå at seniorrådet undrer sig, og det er helt utilstedeligt at de ikke er blevet hørt. I det hele taget en underlig, men også tragisk historie om ansvarsforflygtigelse. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig seniorrådets krav om at de bliver hørt og at opsigelserne bliver stillet i bero.

Læserbrevet blev bragt i Gladsaxe-Bladet den 13. august 2013.