Christian Juhl Ældrestyrken Januar 2020

Grønland og Arktis i Ældrestyrken

Det var en yderst veloplagt Christian Juhl, folketingsmedlem for Enhedslisten (EL), der den 30. januar 2020 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe holdt et oplæg om Grønland og Arktis for Ældrestyrken. Christian er EL´s ordfører for Rigsfællesskabet og Nordisk Samarbejde, og han indledte med en kort gennemgang af Grønlands historie som dansk koloni.

Der er meget fokus på Grønland og Arktis i denne tid, især efter at USA har tilbudt at købe Grønland, og freden i Arktis kan være på retur.  Selve Arktis tilhører indtil nu ingen, men er en slags tomrum i verdensordenen, men dermed også åben og i fare for fremtidige konflikter.

Med isens afsmeltning og åbningen af nye handelsruter i Arktis viser andre lande som Rusland og Kina nu også stor interesse for det arktiske område og dermed også for Grønland. USA og Rusland opruster militært i området, mens Kina sætter ind vidensmæssigt. Danmark har interesser i Arktis på grund af Grønland som en del af Rigsfællesskabet.

USA har lige siden 2. verdenskrig haft baser i Grønland, mere end 30 på et tidspunkt, og grønlænderne har ikke haft nogen indflydelse på amerikanernes gøren og laden i deres eget land. USA har f.eks. heller aldrig betalt grønlænderne leje for deres baser i Grønland, eller betalt for at få ryddet op efter sig, når en base er blevet forladt. Heller ikke, hvor affaldet har vist sig at være radioaktivt.

Grønlænderne får mange tilbud om investeringer fra andre lande f.eks. fra Kina, der har tilbudt at bekoste og drive et par nye lufthavne, som grønlænderne gerne vil have opført. Men her satte Danmark hælene i, og den forrige regering med Lars Løkke i spidsen fandt pludselig de nødvendige midler for at holde kineserne ude, og imødekom grønlændernes ønsker. Men det er et spørgsmål om, hvor længe grønlænderne kan stå imod de mange tilbud, som kommer fra bl.a. USA, og Christian omtalte de muligheder og de fristelse, der er opstået for grønlænderne med den nye situation. Med Trumps tilbud om at købe Grønland, er det for alvor gået op for os, at også for Danmark er den nye situation en stor udfordring.

Christian gelejdede os igennem et omfangsrigt emne, som gav anledning til mange spørgsmål og debat, og der var kun lidt tid til overs til et par sange, før der skulle pakkes sammen og sluttes af. Deltagerne, denne gang også en dejlig førerhund, gik hjem med en ny udgave af ”Seniorhåndbogen”, som Ældrestyrken har fået foræret af LO Faglige Seniorer i Storkøbenhavn.

Næste møde i Ældrestyrken bliver den 27. februar 2020, hvor professor Peter Hasle vil fortælle om den sociale kapital. Husk tilmelding til 20476890 eller odor@tdcadsl.dk

Tovholderne