Motorvejstrafik (Colourbox)

Grøn transport i stedet for flere motorveje

Af Marianne Frederik, regionsrådsmedlem (Ø), Trine Henriksen og Michael Dorph Jensen, byrådsmedlemmer (Ø)

Vi er meget enige i den kritik af regeringens forslag til de mange investeringer i motorveje, som er refereret i Gladsaxebladet den 14. april (i artiklen “Mere motorvej”).

Regeringen har lovet at reducere CO2 med 70 % i 2030. Det bidrager Infrastrukturplanen desværre ikke til! Udbygning af motorvejene forøger tværtimod CO2-udledning fra trafikken og forstærker de store problemer med støj og trængsel. Vi ønsker i stedet at flytte investeringerne fra veje til grøn kollektiv trafik og cykling.

Det er nødvendigt at bremse væksten i vejtransport og reducere bilpendlingen i Hovedstadsområdet. Det kan gøres på mange måder, blandt andet gennem hurtigere og billigere transport med tog og bus på el, samt flere cykelstier og bedre forhold for cyklister.

I regeringens udspil er der gode forslag om S-tog på metrodrift og hurtige BRT-busser på el, for linje 200S og 400S. Men der skal mere til. Flere buslinjer skal ændres til BRT, og der skal være flere letbaner. Der har f.eks. længe været forslag til en letbane mellem Nørrebro og Gladsaxe Trafikplads.

I regeringens forslag er der nævnt en række puljer til elbusser, støjbekæmpelse, forsøg med bilfri områder, forbedring af trafikknudepunkter, til cykelstier og cykelparkering, til grønnere stationer og mere biodiversitet lange vejene. De kan bidrage til den grønne omstilling, både i Gladsaxe og i Regionen. Men hvis de skal række til hele landet, skal de være langt større.

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 21. april 2021.