Grøn omstilling i Gladsaxe

Gladsaxe Kommunes daglige drift skal være bæredygtig, så man ved ethvert indkøb og enhver aktivitet vælger den mest miljøvenlige løsning. Vi skal sortere mere affald til genanvendelse – også i de kommunale institutioner. Det skal være let at få repareret sine ting, fx. elværktøj og computere – gerne i sociale værksteder, der drives af kommunen. Der skal etableres ’biblioteksordninger’, hvor man kan låne værktøj, tøj, festtelte mv. i stedet for at alle køber hver sit.

Indsats mod klimaforandringer

Energiforbruget skal nedbringes og leveres fra vedvarende energi, fx solceller. Vi ønsker, at mere byggeri fremover opføres som lavenergihuse. Kommunen skal investere i udbygning af den kollektive transport, indkøb af flere kommunale elbiler og bedre forhold for elbiler, cyklister og fodgængere.

Naturen i byen

Vi skal beskytte og udvikle vores naturområder, så vi får en større mangfoldighed af dyr og planter. Det giver en mere spændende og varieret natur tæt på byen. Vi ønsker flere nyttehaver i tilknytning til boligområder – gerne med høns for dem, der vil. Flere lokale fødevarer styrker fællesskabet og gavner klimaet.

Det vil Enhedslisten

  • Mere økologisk mad i kommunale institutioner og kantiner
  • Øge genanvendelse af affald, og indføre udlån af værktøj, havemaskiner, tøj, festtelte mv.
  • Skabe grønne arbejdspladser inden for genbrug, kollektiv trafik og energirenovering
  • Fremme energirenovering af bygninger og opsætning af solceller
  • Forbedre vandkvaliteten i vores søer og åer
  • Mere natur i byområderne og brug af græssende dyr til naturpleje