Gladsaxe bør lægge pres på KL for at undgå konflikt

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er hastigt på vej mod en storkonflikt, der kan omfatte alle grupper af ansatte i staten, kommuner og regioner. En konflikt vil få alvorlige konsekvenser for rigtig mange borgere i Gladsaxe, og kan gøre utrolig stor skade for samarbejdet med de ansatte efter konflikten. Ikke mindst på skoleområdet, der stadig lider under følgerne af lockouten og lovindgrebet i 2013.

Samfundet kan ikke fungere uden de offentligt ansattes indsats for børnene, de ældre, de syge og alle os andre. Derfor skal de selvfølgelig også have ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og det bør vi bakke op om kommunalt.

Det er ikke urimelige krav, der stilles:

  • En lønudvikling, der svarer til de privatansattes.
  • En garanti for fastholdelse af den betalte frokostpause, hvor man står til rådighed, hvis der pludselig er akut behov for hjælp.
  • Fastholdelse af seniorordninger på et stadig mere presset arbejdsmarked.
  • Et løft til de lavestlønnede og et skridt hen imod ligeløn mellem kvinder og mænd.
  • Og ikke mindst en arbejdstidsaftale for lærerne.

Gladsaxe Kommune er medlem af KL, der forhandler for de kommunale arbejdsgivere. Jeg vil opfordre til, at Gladsaxe byråd eller borgmesteren henvender sig direkte til KL, eller bruger andre muligheder for at påvirke KL’s bestyrelse til ikke at optrappe konflikten ved at udsende lockout-varsler. I stedet bør KL’s bestyrelse komme med et udspil til reelle forhandlinger for at opnå et tilfredsstillende forlig.

 

Indlægget blev bragt i Gladsaxebladet den 6. marts 2018.

 

Læs mere på enhedslisten.dk:

Enhedslisten i KL stemmer imod lockout

OK2018 – tryk nedefra!