Fyringerne i ældreplejen

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø) 

I løbet af sommerferien har Social- og Sundhedsforvaltningen iværksat fyringer i ældreplejen i et omfang, der svarer til 18 fuldtidsstillinger. I lokalaviserne har man kunnet læse en forklaring om, at efterspørgslen var faldende, og at der var udsigt til en budgetoverskridelse på 6 millioner.

Denne forklaring undrer mig meget, når man nu ved, at hjælpen tildeles på baggrund af en visitation, hvor man vurderer borgerens behov. Hvordan der kan være udsigt til en budgetoverskridelse, hvis behovet (“efterspørgslen”) er faldende?

Man kunne snarere frygte, at behovet/efterspørgslen kunstigt bringes ned ved at stramme visitationen, FORDI der ellers ville være udsigt til en budgetoverskridelse.

For få dage siden modtog byrådets partiledere en borgerhenvendelse om forholdene for demente borgere i den skærmede enhed på seniorcenteret Rosenlund. Her fremgår det, at personalet er skåret ned i de senere år, selv om antallet af beboere er uforandret. Der bliver ikke indsat vikarer ved fravær og sygdom. Og i aftenvagten er der kun én ansat i hver afdeling med 7 beboere, og kun en “springer” til deling mellem samtlige 8 afdelinger, til trods for at det er beboere med stort behov for pleje og omsorg.

Ud fra denne beskrivelse virker det ikke til, at der er grundlag for afskedigelser i ældreplejen. Tværtimod lyder det hverken ansvarligt overfor beboere eller personale. Derfor vil Enhedslisten følge op med spørgsmål til disse forhold, og støtter Seniorrådets krav om, at fyringerne stilles i bero. 

Læserbrevet er bragt i Bagsværd/Søborg-Bladet den 13. august 2013.