Forslag i byrådet: Ingen økonomiaftale med “omprioriteringsbidrag”!

Enhedslisten har i samarbejde med SF stillet forslag i byrådet, om at Gladsaxe skal opfordre KL’s bestyrelse til at afvise en økonomiaftale med regeringen, hvis den implementerer regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, som vil fjerne milliarder fra velfærden. Du kan læse forslaget her på siden.

Regeringen og dens snævre borgerlige flertal planlægger hvert år at skære 2,4 milliarder på velfærden i kommunerne gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Samtidig vil de ikke kompensere kommunerne for stigende udgifter til ældre og flygtninge. Regeringens politik vil betyde massive nedskæringer og fyringer af tusinder af lærere, pædagoger og SOSU’er. Det skal vi ikke finde os i!

Til maj/juni skal regeringen forhandle med Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2017. Enhedslisten kræver, at KL siger nej til en økonomiaftale med regeringen, hvis ikke de planlagte milliardnedskæringer bliver taget af bordet.

Topskatten og selskabsskatten er blevet sænket betydeligt de senere år. Alene i 2016 koster det 5 milliarder kroner.  Disse penge burde i stedet bruges til velfærd.

Læs mere på Enhedslistens temaside:

Kommunalt oprør: Ja til velfærd – nej til milliardnedskæringer

 

Forslag fra Flemming Holst (EL) og Serdal Benli (SF) til udtalelse om omprioriteringsbidraget

Beslutning

I henhold til forretningsordens § 5, stk. 1 har Flemming Holst og Serdal Benli, på vegne af Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper stillet følgende forslag:

“Forslag til vedtagelse:

Gladsaxe Kommunes byråd bakker op om vedtagelsen på KLs delegeretmøde, marts 2016, vedrørende regeringens omprioriteringsbidrag og opfordrer KL’s bestyrelse til ikke at acceptere en økonomiaftale med regeringen, der implementerer omprioriteringsbidraget for kommunerne i 2017 og de efterfølgende år. Vi ønsker velfærdsudvikling uden benspænd fra regering og folketing.

Begrundelse

På KL’s delegeretmøde i marts 2016 vedtog forsamlingen følgende udtalelse:

“Regeringen har lagt op til at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 milliard årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd.
Derfor bakker KLs delegeretmøde KLs bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst. “

Regeringen og Dansk Folkeparti har efterfølgende lagt op til, at omprioriteringsbidraget i 2017 vil blive tilbageført til kommunerne. Det er, som KL’s formand har udtrykt det, at gå fra den grusomme model til den onde model – vi er stadig langt fra den gode model:

  • Der er ingen sikkerhed for, hvad der vil ske i de efterfølgende år. Vi risikerer at få omprioriteringsbidraget som en permanent svøbe.
  • Det kommunale selvstyre indskrænkes voldsomt. Kommunerne skal stadig aflevere besparelser på 1%, før regering og folketing efterfølgende kan omfordele og fastlægge beløb til bestemte formål, evt. først i forbindelse med finansloven. Længe efter vedtagelsen af de kommunale budgetter. Det vil skabe en betydelig usikkerhed om den kommunale budgetlægning, og det finder vi både uhensigtsmæssigt og uacceptabelt.

Tryghed handler om, at vi passer på hinanden. I vores velfærdssamfund bygger vi trygheden på, at offentligt ansatte skaber gode daginstitutioner, velfungerende skoler, et ordentligt sundhedsvæsen, værdig hjælp til ældre og støtte til udsatte og handicappede borgere. Vi er meget bekymrede for udviklingen af vores velfærdssamfund, når regeringen fortsætter sin nedskæringsdagsorden, ikke mindst gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Vi ønsker at holde fast i, at omprioriteringsbidraget først bliver en realitet, hvis KL’s bestyrelse accepterer det i en økonomiaftaleaftale med regeringen, og hermed giver vi KL’s formand Martin Damm og den øvrige bestyrelse vores støtte til at afvise det i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi med finansministeriet.”