Forlæng bus 68 til Værebro Park

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Enhedslisten stemte imod, da de øvrige partier i byrådet vedtog at spare på den kollektive trafik ved at ændre busruterne fra 2012. Det vil betyde enkelte forbedringer, men langt flere forringelser med nedlæggelse af buslinjer, færre afgange, større afstand mellem stoppestederne og flere skift for at komme rundt i kommunen. Ikke desto mindre vil vi stadig arbejde for, at der findes den bedst mulige løsning – eller mindst ringe – i forhold til linje 400S. Både omkring Værebro og Aldershvilevej.

En hurtigbus som 400S hører ikke hjemme på Værebrovej. Det vil forringe trafiksikkerheden for de mange børn, som cykler ad Værebrovej til skolen, tandklinikken og svømmehallen. Vi kan derfor kun støtte, at 400S kører til Værebro Park ad parallelvejen langs motorvejen, selv om det måske betyder, at bussen ikke får stoppested i selve bebyggelsen. For at råde bod på dette foreslår Enhedslisten, at man forlænger linje 68 til busterminalen ved Værebro Park, med rute fra Bagsværd skiftevis via Bakkegården og Hareskovbo.

Beboerne i Værebro vil dermed få mindst to buslinjer med stop på busterminalen (68 og 165), samtidig med at afstanden til bus 400S under alle omstændigheder bliver betydelig kortere end i dag. Desuden vil beboerne bevare en direkte busforbindelse til Rådhuset og til København uden at skulle skifte til en anden bus eller S-tog. For ældre og gangbesværede vil dette være en stor fordel.

Endelig skal 400S naturligvis have et stop på Bagsværdvej. Beboerne omkring Aldershvilevej har også ret til et stoppested inden for en rimelig afstand, sådan som det blev stillet i udsigt på borgermødet i februar.