Forlæng 5A til Trafikpladsen – giv bustrafikken et løft

Læserbrev af Flemming Holst
I Ole Skralds svar til Pernille Andersen om den påtænkte nedlæggelse af buslinje 67, påpeger han, at der blot er 250 daglige passagerer til linjen, som derfor er for dyr i drift. Den form for argumentation er farlig for os buspassagerer – på den måde kan en hvilken som helst linje nedlægges. Beslutningstagerne skal blot indlede med at få linjen til at køre ganske få gange, som tilfældet er med 67 i dag, så bliver der få passagerer og linjen kan nedlægges!


Omvendt kunne man intensivere driften, så skulle passagererne nok komme!
Jeg vil bruge anledningen til at påpege et forslag, som Enhedslisten allerede bragte til torvs i sidste valgkamp. En virkelig forbedring af den kollektive trafik i Mørkhøjområdet ville være at lade linje 5A fortsætte fra Husum Torv til Trafikpladsen.
Økonomisk må det være overskueligt, da det drejer sig om blot 5 stoppesteder, inkl. Trafikpladsen. En hel del af busserne fra 5A kører endda allerede i dag ned af Mørkhøjvej, da de har standplads på Columbusvej. Movia har oveni det problem, at der er for lidt plads på Husum Torv, og overvejer at lade nogle af busserne kører til Husum Station. En discountudgave af denne ide vil være blot at lade hver anden 5A køre til Trafikpladsen, og det vil stadig være en markant forbedring!
Forslaget vil også hjælpe til Gladsaxe Kommunes udtrykte ønske om, at Trafikpladsen skal ses som et trafikknudepunkt, der f.eks. tillader industri og erhverv. I dag ligger pladsen ofte sølle tom!
Endelig var en forbedret kollektiv trafik også en forudsætning for de mange lokalplaner, der gjorde hele Gyngemosebyggeriet med omkring 800 lejligheder, knap 100 rækkehuse, foruden Ernest & Young, forretninger m.m. muligt. Indtil nu har vi kun set forringelser!
Lad dette forslag få en chance!

Forventes bragt i Bagsværd/Søborg Bladet den 22. februar 2011

Der refereres til to tidligere indlæg i debatten:
Læserbrev af Ole Skrald Rasmussen, formand for Trafik- og Teknikudvalget, Socialdemokraterne – se Bagsværd/Søborg-Bladet 15. februar 2011, s. 8.
Læserbrev af Pernille Andersen i Bagsværd/Søborg-Bladet 1. februar 2011, s. 10.