Forældrenes krig – børnenes arv

Ældrestyrken holdt møde om modstandsfolkenes børn.

Ældrestyrken havde sidste år et oplæg om det at være barn af en “tyskertøs”. Torsdag den 22. marts 2018 var børn af modstandsfolk fra den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 på programmet. Oplægsholder var Ester Christiansen, cand.phil. i historie, der fortalte både om sin egen fars historie, og om nogle af de andre børn, som voksede op under og efter anden verdenskrig med en far eller en mor, der havde handlet heltemodigt under krigen, men som var blevet ødelagt af mødet med dens vold og grusomhed.

Krigen kom til at påvirke modstandsfolkenes forældre, deres brødre og søstre, deres ægtefæller og især børnene. I psykiatrien kaldes denne påvirkning for sekundær traumatisering eller traumevandring, når børn og måske også børnebørn overtager den tilstand, der var forældrenes, og får en række fællestræk i deres personlighed, som ligner forældrenes.

Der skulle gå lang tid, før Ester og 9 andre børn af modstandsfolk mødtes og erkendte, hvorfor de havde en række fællestræk i deres personlighed og psyke. Det skete første gang i 2008 på foranledning af lægen og forfatteren Sven Arvid Birkeland, som har skrevet flere bøger om besættelsen. Han havde arbejdet længe med traumevandring, og hans forskning viste, at børn af modstandsfolk ofte kæmpede med angst og depression, andre med tvangstanker og uro i forhold til verden omkring dem. Der opstod et fællesskab i gruppen, som resulterede i en bog, “Modstandskampens børn – forældrenes krig- børnenes arv”, skrevet af forfatteren Andreas Fugl Thøgersen. Ester er en af de ni, som i bogen fortæller om sin far og om sin opvækst.

Trækker stadig spor

Ester holdt først et oplæg om bogen og dens baggrund, og herefter viste hun en film, der var sammendraget af fire programmer i TV2-Nord, hvori hun følger i sin fars fodspor under krigen. Hun voksede op i Aarhus i en kommunistisk familie, hvor faderen under krigen fik en ledende rolle i modstandsbevægelsen. Han blev imidlertid, som mindst 50 andre, angivet til tyskerne af storstikkersken Grethe Bartram, torteret ved anholdelsen, sendt til Frøslevlejren og derfra til kz-lejren Neuengamme i Tyskland. Han kom hjem fysisk og psykisk nedbrudt med de hvide busser i 1945. Dengang kendte man ikke til posttraumatisk stress og behandling for denne tilstand. Ofrene blev anbefalet at glemme oplevelserne, men de reagerede ved enten at “plapre løs” om rædslerne eller være fuldstændig tavse om det, de havde oplevet, hvilket i alle tilfælde fik indflydelse på børnenes liv og opvækst, og også på Esters.

Ester kom selv helt fra Aalborg for at give os en indsigt i denne del af Danmarkshistorien. Den er ikke forbi endnu, men trækker stadig sine spor, og vi var taknemmelige for, at Ester havde afset tid og kræfter til at give Ældrestyrken indsigt i dette kapitel.

En trofast deltager i Ældrestyrken, Ingrid Hind, fyldte 90 år den 14. marts. I den anledning blev hun som nummer 2 i rækken udnævnt til “æresdeltager”.

Næste møde i Ældrestyrken bliver den 26. april 2018 kl. 12.00 -15.00 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Her er vi aktuelle med kurderen Ibrahim Benlis oplæg om sit folks kamp for frihed og for eget land. Husk tilmelding på grund af frokosten og pladsen til odor@tdcadsl.dk eller 20476890 senest den 24. april.

Tovholderne