Uddrag af annonce for offentligt møde om affald og cirkulær økonomi novemnber 2019

Offentligt møde om affald, cirkulær økonomi og bæredygtigt forbrug

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
26/11/2019
Kl. 19:30 - 22:00

Sted
Rådhuscafeen

Kategori
Offentligt arrangement


Annonce for offentligt møde om affald og cirkulær økonomi

Black Friday = endnu mere affald!

Black Friday lokker med lave priser – men omkostningerne for klima og miljø oplyser de ikke. F.eks. bliver råstofferne til vores elektronik udvundet ved at ødelægge naturen og gøre mennesker syge i fattige lande.

Tingene holder ofte kun i kort tid eller bliver kasseret til fordel for en ny og smartere model. Sådan forvandles dyrebare ressourcer til affald. Meget af affaldet brændes eller havner i lande med lave miljøstandarder.

Vidste du, at…?

  • Udvindingen af råstoffer er mere end tredoblet siden 1970 og kan blive fordoblet igen inden 2050, hvis der ikke gribes ind.
  • Danmark er nr. 4 i verden med elek­tronikaffald: 24 kg pr. person pr. år.
  • En smartphone kræver ca. 70 kg råstoffer at fremstille og bruge.
  • Danskerne bruger kun 3 ud af 10 stykker tøj, de har købt.
  • 31 % af danskerne køber brugt for at gøre noget godt for miljøet – i 2018 var det kun 21 %.

Hvad er cirkulær økonomi?

For Enhedslisten handler cirkulær økonomi om at forebygge affald ved at ændre hele den måde, vi forbruger og producerer på.

Det skal gøres let at dele og genbruge. Der skal stilles krav til producenterne om at lave ting, så de kan holde længe, repareres og opgraderes, være kompatible og i sidste ende kunne skilles ad i rene materiale-fraktioner.

Den største ressourcebesparelse opnås ved den produktion og det forbrug, som vi undlader. Derfor må vi frigøre os fra kravet om økonomisk vækst og sætte kvalitet, nytteværdi og vedligeholdelse i højsædet.