Ældre mand drikker kaffe, foto af Mark Knudsen

Et godt værdigt liv – omsorg og kvalitet

Af Michael Dorph Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Det er ærgerligt, at Dorte Wichmann Müller (SF) og formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i sit læserbrev ”Tid til omsorg” i sidste uges nummer af Gladsaxe Bladet giver et misvisende billede af Enhedslistens forslag i byrådet, som havde til formål at få generel indsigt i klager indenfor ældreområdet og kommunens plejeboliger.

Enhedslisten er helt enige i, at der er behov for mere tid til omsorg. Derfor er det paradoksalt, at Dorte Wichmann Müller kalder det et udtryk for mistillid, når vi som politikere og borgernes ”vagthund” ønsker øget indsigt i det generelle indhold i klagernes og henvendelsernes indhold.

Når vi også ønsker information om temaer i henvendelser fra borgere og pårørende, og ikke bare de skriftlige klager, så er det for at få et ordentligt indblik i forholdene og blive opmærksomme på, om der er nogle mønstre og forhold, som der skal handles på – først og fremmest for borgernes skyld, men også som hjælp til de medarbejdere, der dagligt knokler og leverer en stor indsats.

Enhedslisten mener, at det er vigtigt at have et kritisk blik på, om indsatserne og ressourcerne på ældreområdet sikrer borgerne et godt og værdigt liv – helbredsmæssigt, socialt og mentalt.

Vi har ikke efterlyst en nidkær detaljeret dokumentation, og vi har tillid til, at medarbejdere og ledelse kan trække en ”bagatelgrænse”.

Den samme tillid har vi til borgerne.

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 29. december 2020.