Barn ogg voksen holder hånd. Foto: Mark Knudsen

Et budget med investering for fremtiden

Af Trine Henriksen, Byrådsmedlem (Ø)

Hvis nogen tvivlede, så har corona-perioden i skoler og dagtilbud dokumenteret værdien af flere voksne og mindre grupper. Derfor var en hurtigere indførelse af Folketingets minimumsnormeringer et af Enhedslistens vigtigste krav til årets budgetforhandlinger. Forslaget kan let finansieres, fordi den langsommere stigning i børnetallet frigør store midler. Derfor var det glædeligt at læse borgmesterens budgetudspil, hvor minimumsnormeringerne indføres fra 2021.

Enhedsliste-annonce for minimumsnormeringer i daginstitutionerne
Enhedslisten har længe støttet kravet om minimumsnormeringer – som her i annoncen i Gladsaxebladet, juni 2020.

Enhedslisten foreslår også mere rengøring i skoler og dagtilbud, flere tolærertimer, bevarelse af de små børnehuse og etablering af skovgrupper i flere børnehuse, fordelt over hele kommunen.

Vi vil investere i større kapacitet på skolerne, så der kan indføres et loft på højst 22-24 elever i klasserne. Det er langt bedre end at spilde penge på at erstatte Skovbrynet Skole med en ny skole ved Ringbo, lige op ad motorvejen.

Det haster med klimaindsats og grøn omstilling. Derfor er det godt, at budgetudspillet indeholder flere penge til kollektiv trafik, efter nedskæringen sidste år. Men der er også brug for flere og bedre cykelstier.
Det er også godt, at budgetudspillet vil forbedre uddannelsesvejledningen i folkeskolen og medføre mere personale på Kildegården.

Desværre er der også et par tidsler i budgettet, som vi vil have fjernet. Det er urimeligt, at pensionister skal betale mere for tøjvask, og nedskæringen på socialpædagogisk støtte rammer borgere med psykiske eller sociale problemer, der i forvejen har det svært.

Borgmesterens budgetoplæg er et godt udgangspunkt, og vi ser frem til forhandlingerne.

Se borgmesterens forslag til budget 2021-2024 (pdf)