Et bæredygtigt samfund med mere tid og mindre stress

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

På tirsdag den 21. november er der valg til byrådet. Jeg håber, at rigtigt mange vil benytte stemmeretten til at få indflydelse på kommunens udvikling i de kommende år – og at mange af jer vil sætte krydset ved Enhedslisten.

Enhedslisten kæmper for den fælles velfærd. Det er vigtigt, at vi har gode skoler, daginstitutioner og fritidstilbud, en velfungerende ældrepleje, effektiv kollektiv trafik, hjælp til folk, der bliver syge eller arbejdsløse, og ordentlige tilbud til mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer, så de kan deltage i fællesskabet på lige fod med andre.

Enhedslisten arbejder for bedre normeringer, så der er tid at yde en ordentlig omsorg og gøre arbejdet færdigt uden at skulle stresse fra opgave til opgave. Det giver job til flere, mindre nedslidning og større rummelighed. Vi ønsker mindre topstyring og mere tillid og medindflydelse til de ansatte i samarbejde med brugerne.

Enhedslisten kæmper imod det stigende pres på børn og unge, og det alt for store fokus på målstyring, test og evaluering, helt fra børnehavealderen.

Enhedslisten prioriterer fremtiden. Klima og miljø er vigtigt – også lokalt.

Vi forsætter kampen mod de stramme rammer for kommunerne, så vi kan investere og prioritere velfærden til borgerne. Der ER råd til velfærd.

 

Indlægget blev bragt i Gladsaxebladet den 17. november 2017.