Trine Henriksen ved 1. maj 2018

Enhedslisten stiller alternativt budgetforslag

Der er grund til at glæde sig over beslutningerne i budgetaftalen om at indføre Folketingets minimumsnormeringer fra 2021, bevare Bagsværd Børnehave, støtte det boligsociale arbejde i Høje Gladsaxe og investere i elbusser. Det er beslutninger, som Enhedslisten har arbejdet for og støtter 100 procent. Alligevel blev forliget uden Enhedslisten på grund af borgmesterens særlige manøvre i forhandlingerne.

Enhedslistens stiller i stedet et alternativt budgetforslag, som indeholder en række yderligere forbedringer. Vi vil:

  • Ansætte en klimamedarbejder, der kan støtte klima- og bæredygtighedsprojekter
  • Forøge midlerne til forbedring af cykelstier
  • Sikre penge til merituddannelse af flere pædagoger
  • Oprette flere skovgrupper i daginstitutionerne og bevare flere af de små børnehuse
  • Skabe kapacitet i skolerne til at indføre et loft på 24 elever i klasserne
  • Investere i kompetencegivende uddannelse til ledige
  • Investere i flere sosu’er i ældreplejen
  • Og modsat flertallet vil vi ikke kræve, at eleverne skal medbringe egen pc i skolen.

Enhedslistens forslag er fuldt finansieret, for Gladsaxe har penge nok, og vi foreslår at udnytte hele rammen til reelle serviceforbedringer.

Vi ville gerne have stillet disse forslag i budgetforhandlingerne, men det forhindrede borgmesteren ved en udemokratisk manøvre, hvor accept af alle dele af kommunens dagtilbudsstrategi blev gjort til forudsætning for at deltage i forhandlingerne. Det kunne vi ikke acceptere, da det ville have forhindret os i at arbejde for alternativer til flertallets ensrettede udbygning med meget store daginstitutioner, hvor man kan kigge i vejviseren efter mindre børnehaver og skovgrupper.

 

Se dokumenterne: