Enhedslisten: Gladsaxe må sige fra over for lockout af lærerne

Liste Ø foreslår, at Gladsaxe Kommune tager afstand fra KL’s aggressive arbejdsgiverpolitik. Læs forslaget til byrådsmødet den 13. marts 2013.

Forslag til beslutning vedrørende evt. lockout af lærerne i Gladsaxe kommune

I lyset af den seneste udvikling* i forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC), fremsætter Enhedslisten følgende forslag til beslutning på byrådets møde onsdag 13. marts:

Byrådet i Gladsaxe opfordrer Kommunernes Landsforening (KL) til at ændre den aggressive og uforsonlige forhandlingslinje over for folkeskolelærerne og i stedet optage realitetsforhandlinger med det fokus at sikre en arbejdstidsaftale, der fortsat fremmer kvaliteten i forberedelse og undervisning, og fremmer gensidig tillid og samarbejde om at skabe en god folkeskole.

Gladsaxe Kommune meddeler KL, at vi ikke deltager i den planlagte lockout. Vi ønsker ikke at deltage i den aggressive arbejdsgiverpolitik i forhold til lærerne. Desuden risikerer en deltagelse i lockouten at føre til, at kommunen vil overtræde folkeskolelovens bestemmelser om elevernes minimumstimetal.

Hvis det er nødvendigt for at kunne udtræde af lockouten, vil Gladsaxe kommune suspendere sit medlemskab af KL eller melde sig ud af KL.

Uddybning

For skoler, der ligger tæt på minimumstimetallet på et eller flere klassetrin, kan en evt. lockout af lærerne på kommunens skoler medføre, at en eller flere skoler forhindres i at kunne give eleverne det minimumstimetal af undervisning, der er fastlagt i folkeskoleloven. Dette er naturligvis særlig kritisk for eleverne i 9. klasse, som snart skal op til folkeskolens afgangsprøve.

I Gladsaxe Kommune fastlægges timetallene lokalt på skolerne, og derfor vil det være forskelligt fra skole til skole, hvor længe en lockout skal vare, før det bliver umuligt at gennemføre minimumstimetallet på et eller flere klassetrin i det indeværende skoleår. Men flere skoler ligger tæt på minimumstimetallet på et eller flere klassetrin, og derfor kan selv en relativ kortvarig lockout være kritisk.

* Note: Dette forslag er fremsendt mandag 4. marts, som er fristen for indlevering af forslag til optagelse på byrådets dagsorden. Da KL og LC samme dag (4. marts) har indledt forhandlinger i forligsinstitutionen, kan situationen være ændret inden byrådets møde. Såfremt der i mellemtiden er opstået en situation, der gør forslaget uaktuelt, f.eks. at den varslede lockout er afblæst, vil forslaget blive trukket ved starten af byrådsmødet.