Enhedslisten er på plads i det nye byråd

Så er konstitueringen på plads efter valget, og det nye byråd har holdt sit konstituerende møde. Enhedslistens Michael Dorph Jensen overtager posten som formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og Trine Henriksen bliver formand for Grønt Råd.

Her kan du se, hvilke andre poster i udvalg og råd vi tager os af i de kommende fire år:

Enhedslisten får plads i alle fagudvalg undtagen Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, da vi i stedet prioriterede at få et ekstra medlem i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det bliver Torben Madsen, som desuden får plads i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Michael Dorph Jensen får plads i Trafik- og Teknikudvalget, og Trine Henriksen fortsætter i Økonomiudvalget, Miljøudvalget og Børne-og Undervisningsudvalget.

Enhedslisten har desuden fået en af de to pladser i Grønt Råd, som kan besættes af interesserede borgere, og denne plads går til Sadi Tekelioglu fra Alternativet, som vi var i valgforbund med.

Enhedslisten har desuden fået plads i Handicaprådet (Torben Madsen), Integrationsrådet (Michael Dorph Jensen), Bruger- og Pårørenderådet på Seniorcenter Møllegården (Michael Dorph Jensen), bestyrelsen i Biofos A/S (Trine Henriksen) og bestyrelsen for Mølleværket A/S (Trine Henriksen).

Se også: Enhedslisten i Byrådet