En stærk folkeskole

Skolereformen har ikke styrket folkeskolen. Der er sket en stigning i vikartimer, fordi mange lærere og pædagoger søger andre jobs. Der er færre ressourcer til inklusion. De lange skoledage gør mange elever trætte og ukoncentrerede sidst på dagen – især elever, der i forvejen har det svært. Samtidig stilles der store krav til børns præstationer, og man sammenligner, målstyrer og evaluerer i én uendelighed.

Det ønsker Enhedslisten at forandre.

En bedre skoledag

Vi vil arbejde for kortere skoledage og bedre fritidstilbud. Flere to-lærer-timer, bedre tid til forberedelse af undervisningen, mindre læringsmålsstyring og fokus på mere end blot målbare resultater. Vi vil fastholde klassen som den sociale base, også i fremtidens skole. Tillid, omsorg og gode relationer er afgørende for elevernes udvikling.

Vi vil en faglig udvikling på skolerne, hvor lærere og pædagoger er medbestemmende om de pædagogiske metoder. Der skal være tid til pædagogisk debat og evaluering af erfaringer.

Det vil Enhedslisten:

  • Mere tid til forberedelse for både lærere og pædagoger
  • Flere ressourcer til klasser med børn med behov for støtte
  • Mere efteruddannelse af lærere og pædagoger
  • Flere timer med to lærere i klassen
  • Bedre normeringer i fritidstilbud
  • Stoppe taxameter-ordninger, der fremmer høje klassekvotienter og økonomisk ulighed mellem skoler