En mere solidarisk politik i Gladsaxe

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Alt tyder på, at 2011 bliver året hvor vi langt om længe får en ny regering baseret på et politisk flertal af S, SF, Ø og R. Enhedslisten vil arbejde for, at en ny regering sikrer et større økonomisk råderum for kommunerne. Vi foretrækker en ordentlig service til borgerne, uden tilbagevendende nedskæringer, i stedet for skattelettelser til de bedst stillede.

Nogle af de vigtige opgaver i 2011 bliver:

Klimaindsats og flere jobs
Der er brug for en ambitiøs klimaindsats, der sigter mod en CO2-reduktion på mindst 40% i 2020. Det kræver omfattende energirenoveringer af de eksisterende bygninger, flere sikre cykelveje, stærk kollektiv trafik og opsætning af solceller på kommunale og private tagarealer. Det er både nødvendigt og realistisk, og indsatsen vil samtidig skabe masser af jobs til arbejdsløse håndværkere.

Skolestruktur og inklusion
Forandringer i skolestrukturen er positivt, hvis det skaber flere ressourcer til undervisningen og bedre mulighed for pædagogisk udvikling til gavn for alle grupper af elever. Derfor er det afgørende, at besparelserne ved f.eks. skolesammenlægninger ikke går i kommunekassen, men bliver brugt på skolerne. Der er hårdt brug for flere midler til efteruddannelse, supervision og støttetimer m.v., hvis skolerne skal leve op til visionerne om ”Den Rummelige Skole”.

Ældre og borgere med handicap
Det er fint at satse mere på rehabilitering, lokal indsats og hjælp til selvhjælp. Alle mennesker foretrækker at kunne klare mest muligt selv, uden at være afhængige af andre. Men vi vil ikke støtte, hvis det misbruges til at afvise meningsfulde tilbud eller skære ned på støtten til mennesker, der ikke KAN klare sig uden hjælp.

Kollektiv trafik
Gladsaxe gør en god indsats for en Letbane på Ring 3. Men samtidig skæres der ned på busdriften, så der i ”yderområderne” bliver længere til nærmeste bus. Det er en uheldig udvikling, der underminerer den kollektive trafik og begrænser bevægelsesfriheden for mange. Enhedslisten arbejder for en stærk kollektiv trafik som et effektivt alternativ til bilen, men også som en ordentlig service til de af os, der ikke har andre muligheder.

Enhedslisten vil fortsætte linjen med at sige, hvad vi mener, og stemme ud fra det.

28. december 2010, Gladsaxe-Bladet