Derfor stemte Enhedslisten imod busomlægningen

Enhedslisten stemte den 6. april 2011 imod den foreslåede omlægning af busdriften fra 2012, mens alle andre partier (SF, S, Rad., V, K, DF) stemte for. Vi bringer her i kort form Trine Henriksens hovedindlæg i byrådsdebatten.

Enhedslisten vil ikke stemme for forslaget til busbestilling i 2012. Dels fordi vi synes, at det konkrete forslag indeholder en række forringelser i form af færre afgange, større afstand mellem stoppestederne og flere skift. Dels fordi forslaget tager udgangspunkt i en beslutning om at spare 3,7 millioner kr. på den kollektive trafik. Det er en beslutning, som vi ikke støtter. Vi mener, der er behov for at investere langt mere i den kollektive trafik – ikke mindre.
 

De foreslåede ændringer
Det er fint med 6A på Søborg Hovedgade med flere afgange i myldretiden. Om aftenen er der dog fortsat kun 3 busser i timen – der er ikke meget A-bus over dét.

Det er fint, at der kommer busbetjening om aftenen på Haspegårdskvarteret. Det har vi påpeget flere gange. En gang i timen er ikke meget, men bedre end ingenting.

Der kan også være fordele i at få 400S forbi Bagsværd Erhvervskvarter, så flere måske vælger bus frem for bil. Men for beboerne i Værebro er der flere busafgange med de nuværende 42, 43 og 165, end med det nye forslag.

MEN – på mange strækninger bliver der færre afgange, og længere til stoppestedet. Især i Aldershvilekvarteret, langs Bagsværdvej og på Buddingevej mellem Buddinge og Lyngby station. Og der bliver flere skift for at komme rundt i kommunen.

Det betyder længere rejsetid på disse strækninger. Mon det vil fremme brugen af den kollektive trafik?

For ældre og gangbesværede er det et problem med længere afstand til stoppestedet og flere skift. Det skaber også større utryghed om aftenen, at man skal gå længere til stoppestedet, og stå af og vente flere steder. Hvordan harmonerer dette med målsætningen om, at borgerne skal føle sig trygge?

Opprioritering af kollektiv trafik
Forslaget til busbestilling for 2012 er et led i Movias strategi om at prioritere bustrafikken i de mest attraktive trafikkorridorer og skabe hurtigere ruter for at tiltrække flere passagerer, som i dag kører i bil.

Det er vi enige i. Det skal bare ikke være på bekostning af en ordentlig betjening for andre passagerer – herunder borgere, som er afhængige af kollektiv trafik, fordi de ikke har bil, og som måske heller ikke har mulighed for det – bl.a. børn, unge, ældre og socialt dårligt stillede grupper.

Effektiv kollektiv trafik tjener mange formål, som er til gavn for alle i samfundet:

  • Det miljømæssige: Det sparer CO2, hvis passagerer flyttes fra egen bil til bus eller tog.
  • Det sparer plads på vejene og til parkering.
  • Med færre biler på vejene betyder det færre trafikuheld. 
  • Det giver mulighed for, at ældre og gangbesværede borgere kan klare sig selv i længere tid.

Derfor er det ikke nødvendigvis et mål, at den kollektive trafik giver overskud eller er udgiftsneutral, da den løser en række samfundsmæssige opgaver og giver besparelser på andre udgifter.

Hvordan skaffer vi flere ressourcer til kollektiv trafik?
Den store omprioritering til kollektiv trafik skal ske i Folketinget:

  • Flere investeringer til bus og tog, færre til motorveje
  • Tilladelse til at indføre bompenge i de større byer
  • Lavere priser.

Men Enhedslisten har også lokalt i forbindelse med flere budgetter stillet forslag om flere penge til den kollektive trafik.

Indsatsen for kollektiv trafik behøver ikke altid at koste penge. Vi har også stillet andre forslag, som ville skaffe flere passagerer og dermed flere indtægter til den kollektive trafik, primært reduceret P-norm eller færre udvidelser af veje.

Konkret i januar 2010, hvor byrådets øvrige partier bevilgede 4,6 mio. kr. til udbygning af veje og signalanlæg i Gladsaxe Erhvervskvarter for at skaffe plads til mere biltrafik i forbindelse med et nyt, stort kontorbyggeri. De penge kunne være brugt bedre på at forbedre den kollektive trafik, f.eks. også ved at sikre busfremkommeligheden gennem busbaner på Gladsaxe Møllevej.

Vi undrer os i sådanne sager over andre partiers prioritering mellem privatbiler og kollektiv trafik – måske ikke når det gælder de borgerlige partiers, men partierne længere til venstre…

Der er behov for flere investeringer og en helt anden holdning, hvis vi skal nedbringe CO2-udledningen fra trafikken.

Derfor stemmer vi imod nedskæringer på busbetjeningen i 2012.